جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

170,000 تومان

💿 ۷ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

👨‍🏫 مدرس : استاد سید هادی سرکشیک زاده

دسته بندی: دینی نظام جدید

جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده برای داوطلبان نظام جدید

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
۱DS-53جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم۰۱:۱۹:۳۱
۲DS-54جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم۰۱:۰۶:۲۴
۳DS-55جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم۰۰:۵۶:۴۲
۴DS-56جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم۰۱:۰۲:۵۸
۵DS-57جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم۰۰:۵۴:۳۴
۶DS-58جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم۰۱:۱۹:۰۸
۷DS-59جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دوازدهم۰۱:۲۵:۳۶
۰/۵ (۰ نظر)
فهرست