حراج!

جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

200,000 تومان 160,000 تومان

? 7 حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

?‍? مدرس : استاد سید هادی سرکشیک زاده

دسته بندی: دینی

جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده برای داوطلبان نظام جدید

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
1DS-53جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم01:19:31
2DS-54جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم01:06:24
3DS-55جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دهم00:56:42
4DS-56جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم01:02:58
5DS-57جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم00:54:34
6DS-58جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال یازدهم01:19:08
7DS-59جمع بندی دین و زندگیسید هادی سرکشیک زادهجمع بندی دین و زندگی سال دوازدهم01:25:36
فهرست