ریاضی دوازدهم انسانی استاد نصیری

220,000 تومان

💿 ۱۳ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : انسانی

👨‍🏫 مدرس : استاد امیر حسین نصیری

دسته بندی: ریاضی نظام جدید
بسته آموزشی ریاضی سال دوازدهم انسانی تدریس استاد نصیری از مجموعه ریاضی انسانی میباشد. پکیج ریاضی انسانی مفید ترین پکیج برای داوطلبان این رشته محسوب می شود.داوطلبانی که در درس ریاضی احساس ضعف می کنند و یا اینکه تمایل دارند درصد بالایی  را در کنکور سراسری بزند حتما توصیه می شود که این محصول را خریداری کنند.

مباحث ریاضی دوازدهم انسانی

دنباله ای که درآن هر جمله (به جز جمله اول) با اضافه شدن عددی ثابت به جمله ی قبل از خودش به دست می آید،یک دنباله حسابی ناميده میشود و به آن عدد ثابت قدر نسبت دنباله میگویند.

دنباله ای را که هر جمله ی آن (غیر از جمله اول) باضرب یک عدد ثابت در جمله ی قبلی بدست آید را دنباله ی هندسی می گوییم.

فرض کنید که a , b, c سه جمله متوالی از یک دنباله ی هندسی می باشنددر این صورت b را واسطه ی هندسی می گویند.

بسیاری از پدیدههای اطراف ما از روند خاصی پیروی میکنند و قالب خاصی دارند. با بررسی برخی از نمونهها میتوان روند توسعهی آنها را پیگیری و مشخص نمود. این روند را الگو می نامیم.

به یک رشته یا یک سری از اعداد که پشت سرهم نوشته میشوند را دنباله گفته می شود.

در برخی از دنباله ها ، هر جمله با جمله ی قبلی یا جملات قبلی رابطه ی مشخصی دارد اینگونه دنباله ها را دنباله های بازگشتی گویند.

این مجموعه شامل ۱۳ دی وی دی آموزشی ریاضی دوازدهم می باشد که به صورت نکته به تکته و صفر تا صد ریاضی سال آخر انسانی را مورد توجه قرار داده است. جزئیات و سرفصل های این مجموعه عبارت است از :

ریاضی دوازدهم انسانی
ردیفدیسکمبحث روی تخته تایم نهایی فیلم
۱حلقه ۱بررسی الگوی خطی – مفهوم دنباله حسابی۱:۱۶:۰۲
۲حلقه ۲مفهوم دنباله حسابی۱:۱۱:۲۶
۳حلقه ۳بررسی الگوهای خطی۱:۰۳:۲۳
۴حلقه ۴دنباله هندسی۱:۱۳:۱۲
۵حلقه ۵واسطه هندسی و مفهوم آن – جمع جملات در دنباله هندسی۱:۰۶:۴۶
۶حلقه ۶مقدمات بررسی الگوهای غیر خطی – رادیکال و قوانین آن۱:۱۱:۴۴
۷حلقه ۷ریشه و مفهوم آن – قرارگیری عددی بین دو عدد۰:۵۴:۵۸
۸حلقه ۸مثلث خیام پاسکال – دنباله فیبوناتچی – دنباله بازگشتی۰:۵۵:۰۶
۹حلقه ۹معرفی تابع نمایی – مسائل مربوط به رشد و زوال۰:۵۶:۵۲
۱۰حلقه ۱۰شمارش و احتمال –  جایگشت و مفهوم آن۱:۰۴:۵۴
۱۱حلقه ۱۱مسئله مهم انتخاب – ترتیب و مفهوم آن۱:۱۸:۵۵
۱۲حلقه ۱۲مقدمات احتمال۱:۱۹:۳۵
۱۳حلقه ۱۳احتمال۱:۰۸:۵۷

 

۵/۵ (۱ نظر)
فهرست