حراج!

بیگ بنگ 2 (ریاضی 3 تجربی)

680,000 تومان 544,000 تومان

? 23 حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : تجربی

?‍? مدرس : استاد مهربان

دسته بندی: ریاضی

بیگ بنگ 2ریاضی دوازدهم تجربی (ریاضی 3) تدریس استاد مهربان

بسته آموزشی بیگ بنگ 2 در ادامه مباحث بیگ بنگ 1 در موسسه ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه با تدریس استاد مهربان ریاضی سال دوازدهم رشته تجربی (ریاضی 3 تجربی ) را به صورت نکته به نکته مورد آموزش قرار داده است و شامل 23 حلقه دی وی دی آموزشی در بردارنده فصول مشتق، کاربرد مشتق ، هندسه و احتمال می‌باشد. جزئیات دی وی دی های این مجموعه عبارت است از:

بیگ بنگ2 – ریاضی 3 تجربی
ردیفدیسکعنوان تیتر درس / بخش بندی دروسمبحث روی تخته تایم نهایی فیلم
1حلقه 1فصل چهارم : مشتقدرس اول ( آشنایی با مفهوم مشتق)1:02:27
2حلقه 2فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:10:10
3حلقه 3فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:04:24
4حلقه 4فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:00:16
5حلقه 5فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:03:08
6حلقه 6فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:08:22
7حلقه 7فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:02:22
8حلقه 8فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)1:10:46
9حلقه 9فصل چهارم : مشتقدرس دوم ( مشتق پذيری و پيوستگی)- درس سوم(آهنگ متوسط تغيير و آهنگ لحظه ای تغییر)1:27:37
10حلقه 10فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)1:03:33
11حلقه 11فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)1:05:43
12حلقه 12فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)1:03:24
13حلقه 13فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)1:02:47
14حلقه 14فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع)1:04:33
15حلقه 15فصل پنجم: كاربرد مشتقدرس اول ( اکسترمم های تابع) -درس دوم: بهينه سازی1:25:45
16حلقه 16فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)1:04:31
17حلقه 17فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)1:00:49
18حلقه 18فصل ششم : هندسهدرس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)0:47:07
19حلقه 19فصل ششم : هندسه درس اول (تفکر تجسمي و آشنايي با مقاطع مخروطی)
– درس دوم: دايره
1:02:13
20حلقه 20فصل ششم : هندسه درس دوم: دايره1:04:44
21حلقه 21فصل ششم : هندسهدرس دوم: دايره0:42:14
22حلقه 22فصل هفتم : احتمال درس اول : قانون احتمال کل0:55:12
23حلقه 23فصل هفتم : احتمالمسائل مربوط به کيسه(ظرف) و مهره0:51:09

 

فهرست