حراج!

استعداد تحصیلی – مقطع دکتری

500,000 تومان 250,000 تومان

? ۲۰ حلقه دی وی دی

✅ ویژه مقطع دکتری

?‍? مدرس : استاد کاوه مشهدی

دسته بندی: مدیریت

نقد و بررسی تخصصی استعداد تحصیلی (مقطع دکتری) – استاد مشهدی

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
۱A-ME-01استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتضعیف استدلال۰۱:۰۳:۱۰
۲A-ME–02استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدی:تضعیف و تقویت استدلال- تحلیلی نوع اول۰۱:۰۳:۳۶
۳A-ME-03استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتقویت استدلال- ارزیابی استدلال۰۰:۵۱:۳۹
۴A-ME-04استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیاستدلال منطقی( فرض پنهان-تناقض در متن )۰۱:۱۰:۱۵
۵A-ME-05استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیاستدلال منطقی۰۰:۵۵:۵۰
۶A-ME-06استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتحلیلی سه بعدی۰۱:۰۷:۴۶
۷A-ME-07استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتحلیلی سه بعدی۰۱:۰۴:۴۹
۸A-ME-08استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتحلیلی (تیپ لوپ بسته)۰۰:۴۹:۵۲
۹A-ME-09استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله۰۱:۰۳:۳۵
۱۰A-ME-10استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله۰۱:۰۷:۱۶
۱۱A-ME-11استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله (شمارش شکلی)۰۱:۰۳:۱۴
۱۲A-ME-12استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله (تشکیل معادله)۰۱:۰۶:۴۴
۱۳A-ME-13استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله ( کار  – سرعت )۰۱:۰۴:۵۷
۱۴A-ME-14استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیآنالیز ترکیبی – ارتباط عددی۰۱:۰۸:۲۹
۱۵A-ME-15استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل مسأله۰۱:۰۳:۳۱
۱۶A-ME-16استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیتحلیلی نوع یک۰۱:۰۵:۰۹
۱۷A-ME-17استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیسوالات تحلیلی۰۱:۰۱:۱۹
۱۸A-ME-18استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیدرک مطلب۰۱:۰۳:۲۹
۱۹A-ME-19استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل سوالات انسانی ۹۷۰۱:۰۶:۲۶
۲۰A-ME-20استعداد تحصیلی – مقطع دکتریکاوه مشهدیحل سوالات انسانی ۹۷۰۱:۰۱:۵۶

 

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست