حراج!

جمع بندی ادبیات فارسی

300,000 تومان 240,000 تومان

? 9 حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

?‍? مدرس : دکتر سبحانی

دسته بندی: ادبیات

پکیج جمع بندی ادبیات فارسی ونوس با تدریس استاد احمد سبحانی در 9 حلقه دی وی دی آماده شده است

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
1AS-91جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء01:03:52
2AS-92جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء00:55:20
3AS-93جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء00:52:08
4AS-94جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی01:06:41
5AS-95جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی01:03:13
6AS-96جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی01:10:10
7AS-97جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی01:12:11
8AS-98جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیآرایه های ادبی01:09:09
9AS-99جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیآرایه های ادبی01:02:49

 

فهرست