جمع بندی ادبیات فارسی

170,000 تومان

💿 ۹ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

👨‍🏫 مدرس : دکتر سبحانی

دسته بندی: ادبیات نظام جدید

پکیج جمع بندی ادبیات فارسی ونوس با تدریس استاد احمد سبحانی در ۹ حلقه دی وی دی آماده شده است

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
۱AS-91جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء۰۱:۰۳:۵۲
۲AS-92جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء۰۰:۵۵:۲۰
۳AS-93جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیجمع بندی املاء۰۰:۵۲:۰۸
۴AS-94جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی۰۱:۰۶:۴۱
۵AS-95جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی۰۱:۰۳:۱۳
۶AS-96جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی۰۱:۱۰:۱۰
۷AS-97جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیدستور زبان فارسی۰۱:۱۲:۱۱
۸AS-98جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیآرایه های ادبی۰۱:۰۹:۰۹
۹AS-99جمع بندی ادبیات فارسیسبحانیآرایه های ادبی۰۱:۰۲:۴۹

 

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست