اقتصاد – رشد و توسعه (بسته ۴)

90,000 تومان

? ۴ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : انسانی

?‍? مدرس : استاد نسرین جعفری

دسته بندی: انسانی

پکیج رشد و توسعه(بخش ۴ اقتصاد) با تدریس استاد جعفری

از درس اقتصاد در کنکور ۱۵ تست مطرح می شود که معمولا ۵ سوال در قالب مساله طرح می شود و پاسخ به این نوع سوالات نیازمند درک عمیق و مفهومی اقتصاد می باشد.

در سال های اخیر سوالات اقتصاد به سمت مفهومی شدن رفته اند و نیاز است که دانش آموزان از حالت حفظیجاتی خارج شده و به صورت مفهومی مطالب را درک نمایند.

استاد جعفری یکی از اساتید برتر در زمینه تدریس اقتصاد که خود یکی از مولفین اقتصاد دوم انسانی می باشد، در پکیج های جداگانه ای به تدریس کامل اقتصاد کنکور پرداخته است.

پکیج رشد و توسعه(بخش ۴ اقتصاد) با تدریس استاد جعفری یک پکیج جامع برای یادگیری بخش ۴ اقتصاد می باشد. بخش ۴ دارای ۳ فصل است که در سال های اخیر از هر فصل آن حدودا یک سوال در کنکور آمده است و یادگیری کامل بخش ۴ و تسلط به تست های آن از این نظر حائز اهمیت است که می تواند در نهایت به ۲۰ درصد از سوالات اقتصاد پاسخ دهد که درصد کمی نیست.

پکیج رشد و توسعه(بخش ۴ اقتصاد) در ۴ حلقه دی وی دی و همراه با یک جزوه اختصاصی ارائه گردیده است.

بودجه بندی بخش ۴ اقتصاد در کنکور

سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل یکم۱۱۱۱۲۱۱۱
فصل دوم۱۱۱۱۱۱
فصل سوم۱۱۱۱۱۱

 

مباحث مطرح شده در پکیج رشد و توسعه(بخش ۴ اقتصاد) استاد جعفری

دی وی دی ۱ : بخش چهارم – فصل اول – درس: رشد و توسعه

دی وی دی ۲ : بخش چهارم – فصل دوم – درس: توزیع درآمد و فقر

دی وی دی ۳ : ادامه درس توزیع درآمد و فقر

دی وی دی ۴ : دولت و توسعه

۰/۵ (۰ نظر)
فهرست