حراج!

اقتصاد دهم بخش اول

230,000 تومان 115,000 تومان

? ۱۰ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : انسانی

?‍? مدرس : استاد نسرین جعفری

دسته بندی: انسانی

اقتصاد یکی از دو درس مهم رشته ی انسانی می باشد که در قبولی کنکور داوطلبان این رشته نقش مهمی دارد. این پکیج توسط استاد جعفری تدریس گردیده.

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
۱EJ-22اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل اول ( اقتصاد چیست ؟ )۰۱:۱۴:۵۱
۲EJ-23اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل اول ( اقتصاد چیست ؟ )۰۱:۱۷:۰۲
۳EJ-24اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل دوم ( تولید )۰۱:۰۶:۲۹
۴EJ-25اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل دوم ( تولید ) – فصل سوم (بازار )۰۱:۲۰:۰۴
۵EJ-26اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل سوم (بازار )۰۱:۰۹:۵۸
۶EJ-27اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل سوم (بازار )۰۱:۲۸:۰۴
۷EJ-28اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل چهارم ( حسابداری ملی )۰۱:۱۸:۴۵
۸EJ-29اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل چهارم ( حسابداری ملی )۰۱:۲۳:۴۰
۹EJ-30اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل چهارم ( حسابداری ملی )۰۱:۰۵:۲۹
۱۰EJ-31اقتصاد کنکور –  بخش اولجعفریفصل چهارم ( حسابداری ملی )۰۱:۱۴:۵۱
تاریخ تحویل به تدوینگرتاریخ تدوین بازبینیشخص بازبینتاریخ تدوین نهایی 
۱۹/۳/۹۸۲۱/۳/۹۸استاد جعفری۲۹/۳/۹۸
۵/۵ (۱ نظر)
فهرست