نکته و تست عربی دوازدهم

135,000 تومان

💿 ۷ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

👨‍🏫 مدرس : استاد مصطفی آزاده

دسته بندی: عربی نظام جدید

مجموعه دی وی دی آموزشی تست های عربی دوازدهم تدریس استاد مصطفی آزاده توسط موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه به دنبال انتشار مجموعه عربی دوازدهم منتشر شده است و تکمیل کننده مباحث طرح ریزی شده در آن است. بسته‌ی آموزشی تست‌های عربی دوازدهم شامل ۷ دی وی دی آموزشی نکته و تست می‌باشد. سرفصل‌های این مجموعه به شرح زیر می‌باشد.

DVD 1 : <<< نواسخ (قواعد درس اول) DVD 2 : <<< ترجمه درس اول DVD 3 : <<< حال (قواعد درس سوم) DVD 4 : <<< ترجمه درس دوم DVD 5 : <<< مستثنی (قواعد درس سوم) DVD 6 : <<< ترجمه درس سوم DVD 7 : <<< مفعول مطلق (قواعد درس چهارم) | ترجمه درس چهارم

۵/۵ (۱ نظر)
فهرست