حراج!

جمع بندی جامع عربی

340,000 تومان 272,000 تومان

? 15 حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

?‍? مدرس : استاد مصطفی آزاده

دسته بندی: عربی

جمع بندی جامع عربی نظام جدید استاد مصطفی آزاده : این محصول تولید شده در موسسه ونوس می باشد در 15 دی وی دی مجزا و مباحث تخصصی عربی در 17 ساعت توسط استاد مصطفی آزاده تدریس می شود. همچنین همراه این دی وی دی جزوه کامل آموزشی عربی جامع نیز ضمیمه آن می باشد. کنکوری های عزیزی که می خواهند در کنکور عربی را با ضریب خوبی بزنند این محصول بسته پیشنهادی ما می باشد. ونوس، موسسه آموزشی تخصصی کنکور با کیفیت بالا همراه همیشگی دانش آموزان در پشت سر گذاشتن کنکور می باشد. کنکوری های عزیز می توانند با ثبت نام در کلاس آنلاین ونوس و شرکت در همایش کنکور ونوس موفقیت خود در کنکور را تضمین کنند.

 

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
1ARN-183جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل00:47:55
2ARN-184جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاشکال افعال01:19:23
3ARN-185جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل معلوم و فعل مجهول01:03:02
4ARN-186جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل معلوم و فعل مجهول00:53:56
5ARN-187جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهجمله فعلیه ، جمله اسمیه و محل اعرابی01:27:10
6ARN-188جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهحال01:33:26
7ARN-189جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهمفعول مطلق01:11:43
8ARN-190جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاستثناء01:11:19
9ARN-191جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاعداد – تحلیل صرفی01:19:19
10ARN-192جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهتشکیل01:10:11
11ARN-193جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهتشکیل00:57:57
12ARN-194جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهترجمه00:59:27
13ARN-195جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)00:43:57
14ARN-196جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)01:04:39
15ARN-197جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)01:22:41
فهرست