جمع بندی جامع عربی نظام جدید

250,000 تومان

💿 ۱۵ حلقه دی وی دی

✅ ویژه رشته : عمومی

👨‍🏫 مدرس : استاد مصطفی آزاده

دسته بندی: عربی نظام جدید

جمع بندی جامع عربی نظام جدید استاد مصطفی آزاده : این محصول تولید شده در موسسه ونوس می باشد در ۱۵ دی وی دی مجزا و مباحث تخصصی عربی در ۱۷ ساعت توسط استاد مصطفی آزاده تدریس می شود. همچنین همراه این دی وی دی جزوه کامل آموزشی عربی جامع نیز ضمیمه آن می باشد. کنکوری های عزیزی که می خواهند در کنکور عربی را با ضریب خوبی بزنند این محصول بسته پیشنهادی ما می باشد. ونوس، موسسه آموزشی تخصصی کنکور با کیفیت بالا همراه همیشگی دانش آموزان در پشت سر گذاشتن کنکور می باشد. کنکوری های عزیز می توانند با ثبت نام در کلاس آنلاین ونوس و شرکت در همایش کنکور ونوس موفقیت خود در کنکور را تضمین کنند.

 

دیسککد درسنام درسنام استادمبحثتایم کلاس درس
۱ARN-183جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل۰۰:۴۷:۵۵
۲ARN-184جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاشکال افعال۰۱:۱۹:۲۳
۳ARN-185جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل معلوم و فعل مجهول۰۱:۰۳:۰۲
۴ARN-186جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهفعل معلوم و فعل مجهول۰۰:۵۳:۵۶
۵ARN-187جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهجمله فعلیه ، جمله اسمیه و محل اعرابی۰۱:۲۷:۱۰
۶ARN-188جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهحال۰۱:۳۳:۲۶
۷ARN-189جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهمفعول مطلق۰۱:۱۱:۴۳
۸ARN-190جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاستثناء۰۱:۱۱:۱۹
۹ARN-191جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهاعداد – تحلیل صرفی۰۱:۱۹:۱۹
۱۰ARN-192جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهتشکیل۰۱:۱۰:۱۱
۱۱ARN-193جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهتشکیل۰۰:۵۷:۵۷
۱۲ARN-194جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهترجمه۰۰:۵۹:۲۷
۱۳ARN-195جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)۰۰:۴۳:۵۷
۱۴ARN-196جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)۰۱:۰۴:۳۹
۱۵ARN-197جمع بندی جامع عربیمصطفی آزادهدرک مطلب (متن)۰۱:۲۲:۴۱
۱/۵ (۱ نظر)
فهرست