قیمت محصولات ونوس
  1. ونوس
  2. قیمت محصولات ونوس

قیمت محصولات ونوس را با تخفیف در سایت مرکزی ونوس ملاحظه بفرمایید ، محصولات ونوس از نظر کیفیت تدریس شماره ۱ در کشور می باشد و شما می توانید برای دریافت تخفیف ویژه با شماره ۰۲۱۶۶۴۲۹۰۹۶ تماس بگیرید.

موسسه ونوس همواره با تکیه بر همکاری با بهترین اساتید آموزش کنکور کشور، سعی در به روز نگه داشتن تمامی منابع خود نموده است. همچنین مشاورین ونوس که در دفتر مرکزی ونوس قرار گرفته اند در زمینه هدایت تحصیلی داوطلبان کنکور فعالیت می کنند. ونوس با بهره گیری از برترین اساتید مسلط به تدریس تشریحی و تستی، راهنمای شما برای کسب بهترین نتیجه خواهد بود.این نکته هیچگاه فراموش نشود که نحوه تدریس بسیار مهم است، روش آموزش اساتید موسسه ونوس سبب می شود دانش آموزان صرفأ مطلب را حفظ نکنند بلکه کاملا عمیق درک کنند زیرا هنگامی که علت و معلول یک مطلب را متوجه شوید، نکات و جزئیاتش را می توانید زیرکانه تر به خاطر بسپارید.

موسسه ونوس

ریاضی ونوس

محصولقیمتتعداد دی وی دی
هندسه دهم استاد بنی هاشمی۳۵۰,۰۰۰۱۵
ریاضی دهم استاد مهربان۵۲۰,۰۰۰۲۳
ریاضی دهم انسانی استاد نصیری۳۵۰,۰۰۰۱۵
تیک آف ریاضی دهم استاد دادبام۴۹۵,۰۰۰۲۰
ریاضی دهم پیشرفته۲۱
ریاضی یازدهم تجربی استاد مهربان۶۰۰,۰۰۰۲۷
زود بیست ریاضی یازدهم تجربی۵۲۰,۰۰۰۱۳
هندسه یازدهم استاد بنی هاشمی۴۳۰,۰۰۰۲۵
تیک آف ریاضی یازدهم استاد دادبام۴۹۵,۰۰۰۲۳
ریاضی یازدهم پیشرفته استاد مهربان۴۹۵,۰۰۰۲۴
ریاضی یازدهم انسانی استاد نصیری۱۷۰,۰۰۰۶
حسابان یازدهم استاد مهربان۶۰۰,۰۰۰۲۵
هندسه یازدهم پیشرفته استاد بنی هاشمی۳۹۵,۰۰۰۲۷
هندسه یازدهم تجربی استاد بنی هاشمی۲۰۰,۰۰۰۱۲
ریاضی دوازدهم انسانی استاد نصیری۲۲۰,۰۰۰۱۳
ریاضی دوازدهم تجربی (مثلثات) استاد دادبام۱۳۵,۰۰۰۱۲
ریاضی دوازدهم تجربی (تابع) استاد دادبام۱۹۰,۰۰۰۱۲
ریاضی دوازدهم تجربی (حد در بی نهایت) استاد دادبام۱۱۰,۰۰۰۸
ریاضی دوازدهم تجربی (مشتق) استاد دادبام۲۲۰,۰۰۰۱۳
ریاضی دوازدهم تجربی (هندسه) استاد دادبام۲۲۰,۰۰۰۹
آشتی با ریاضی (بمب) استاد نصیری۱۷۰,۰۰۰۵
بیگ بنگ ۱ (ریاضی ۳ تجربی) – نظام جدید۴۹۵,۰۰۰۱۹
بیگ بنگ ۲ (ریاضی ۳ تجربی) نظام جدید۶۰۵,۰۰۰۲۳
جعبه ابزار ریاضی ۱ استاد نصیری۱۳۵,۰۰۰۸
جعبه ابزار ریاضی ۲ استاد نصیری۱۳۵,۰۰۰۹
جمع بندی ریاضی انسانی نظام جدید میکس ۲ استاد نصیری۲۰۰,۰۰۰۱۰
جمع بندی ریاضی تجربی استاد دادبام (نظام جدید)۴۵۰,۰۰۰۱۹
حسابان ۲ استاد مهربان ( نظام جدید )۷۰۰,۰۰۰۳۰
مثلثات جامع (بمب) استاد نصیری۱۳۵,۰۰۰۹
محاسبات آسان استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۲۲۰,۰۰۰۱۰
آمار استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
آنالیز ترکیبی استاد دادبام ( نظام قدیم )۳۱۰,۰۰۰۱۳
آنالیز ترکیبی تجربی ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
احتمال استاد دادبام ( نظام قدیم )۳۱۰,۰۰۰۱۷
انتگرال ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۷
تابع ( نظام قدیم )۱۶۰,۰۰۰۷
تصاعد هندسی ( نظام قدیم )۷۵,۰۰۰۳
توان و لگاریتم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
جزء صحیح ( نظام قدیم )۷۵,۰۰۰۳
جمع بندی آنالیز ترکیبی ( نظام قدیم )۱۴۰,۰۰۰۶
جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه ( نظام قدیم )۷۲۵,۰۰۰۲۲
جمع بندی نظریه اعداد ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۶
جمع بندی هندسه پایه استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۷
جمع بندی هندسه تحلیلی استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۳۱۰,۰۰۰۸
حد و پیوستگی ( نظام قدیم )۲۶۰,۰۰۰۱۲
دنباله و تصاعد حسابی استاد دادبام ( نظام قدیم )۱۳۰,۰۰۰۵
دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانب ( نظام قدیم )۴۲۰,۰۰۰۲۵
دیفرانسیل دستگاه اعداد ( نظام قدیم )۱۴۰,۰۰۰۶
دیفرانسیل دنباله استاد مهربان ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۷
ریاضی پایه کولاک استاد مهربان ( نظام قدیم )۳۱۰,۰۰۰۱۴
قدرمطلق ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
کاربرد مشتق مهندس مهربان ( نظام قدیم )۳۵۰,۰۰۰۱۴
کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال) نظام قدیم۱۷۰,۰۰۰۹
کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق) نظام قدیم۱۶۰,۰۰۰۸
کلینیک ریاضی پزشکی (مثلثات) استاد دادبام ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۸
کلینیک ریاضی پزشکی (مشتق) نظام قدیم۲۶۰,۰۰۰۱۲
کنکور اکتیو تابع ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۷
کنکور اکتیو دنباله ، حد ، پیوستگی ، مجانب ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۷
کنکور اکتیو ریاضیات پایه ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۱۰
کنکوراکتیو مشتق، کاربرد مشتق و انتگرال ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۱۰
مثلثات استاد مهربان ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۸
مشتق استاد مهربان ( نظام قدیم )۳۸۵,۰۰۰۱۶
معادله درجه ۲ ( نظام قدیم )۱۴۰,۰۰۰۶
نظریه اعداد ( نظام قدیم )۲۶۰,۰۰۰۲۲
هندسه ۲ استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۱۰
هندسه پایه ۱ استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۲۱۰,۰۰۰۱۰
هندسه تحلیلی (خط و صفحه) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۱۴۰,۰۰۰۴
هندسه تحلیلی (ماتریس و دستگاه معادلات) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
هندسه تحلیلی (مقاطع مخروطی) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
هندسه تحلیلی (نقطه و بردار) استاد بنی هاشمی ( نظام قدیم )۱۴۰,۰۰۰۵

 محصولات رشته انسانی ونوس

محصولقیمتتعداد دی وی دی
اقتصاد دهم بخش اول ( نظام قدیم )۱۹۰,۰۰۰۱۰
اقتصاد دهم بخش دوم ( نظام قدیم )۳۰۰,۰۰۰۱۸
ریاضی دهم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۳۵۰,۰۰۰۱۵
ریاضی یازدهم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۶
آشتی با ریاضی استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۷
آنالیز ترکیبی انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
احتمال انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
اقتصاد چیست؟ (بسته ۱) ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
اقتصاد – تولید (بسته ۲) ( نظام قدیم )۷۵,۰۰۰۳
اقتصاد – دولت و اقتصاد (بسته ۳) ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
اقتصاد – رشد و توسعه (بسته ۴) ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
اقتصاد – پول (بسته ۵) ( نظام قدیم )۱۳۰,۰۰۰۶
بسته میکس انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۲۶۰,۰۰۰۱۳
توابع درجه ۲ انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
توان و لگاریتم انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۱۰۵,۰۰۰۵
دنباله انسانی استاد نصیری ( نظام قدیم )۹۰,۰۰۰۴
روانشناسی جامع کنکور ( نظام قدیم )۳۱۵,۰۰۰۱۴
عربی اختصاصی انسانی ( نظام قدیم )۱۷۰,۰۰۰۷

 محصولات کارشناسی ارشد ونوس

محصولقیمتتعداد دی وی دی
آسیب شناسی روانی کودکان استثنائی۶۰۰,۰۰۰۴۰
استعداد تحصیلی – مقطع دکتری۵۰۰,۰۰۰۲۰
اقتصاد خرد و کلان۲۲۰,۰۰۰۱۴
تحقیق در عملیات۴۵۰,۰۰۰۲۳
روانشناسی بالینی۳۲۰,۰۰۰۲۱
روانشناسی رشد۱۸۰,۰۰۰۱۰
زبان تخصصی روانشناسی۷۰,۰۰۰۳
نظریه روان درمانی۲۵۰,۰۰۰۲۰
نظریه های مدیریت۳۲۰,۰۰۰۲۱
فهرست