اطلاع از بودجه بندی زیست شناسی بسیار مهم می باشد، زیرا شما می توانید فصل های مهم زیست کنکور را شناسایی کنید و تمرکز و وقت بیش تری روی آن ها بگذارید. یکی از روش‌های مهم برای کسب یک رتبه مناسب در کنکور، مطالعه بودجه بندی است. دانش‌آموزان با مطالعه بهترین منابع کنکور می‌توانند نتیجه خوبی کسب کنند. اما مطالعه بودجه بندی در این مسیر نقش بسیار مهمی در موفقیت دانش‌آموز دارد. یکی از دروس تخصصی رشته تجربی که دانش‌آموزان باید به آن توجه زیادی کنند زیست شناسی است. مطالعه بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید موجب می شود که دانش‌آموزان با سوالات و تعداد آن‌ها به خوبی آشنا شوند.

زیست شناسی در کنکور سراسری 50 سوال دارد. دانش‌آموزان در مدت زمان 36 دقیقه باید به سوالات این درس پاسخ دهند. زیست شناسی نظام جدید برای زیرگروه‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارد. زیر گروه یک و دو دارای ضریب 4 هستند و سایر زیر گروه‌ها برای درس زیست شناسی ضریب 2 دارند. مطالعه بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای دانش‌آموزان تجربی از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در این مطلب سایت موسسه ونوس به صورت فصل به فصل و بر اساس منابع نظام جدید، بودجه بندی زیست شناسی را به شما توضیح می‌دهیم.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید 1 e1593961902352

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

عملکرد داوطلبان در درس زیست شناسی کنکور

تعداد داوطلبان گروه تجربی در سال 1398 برابر با 63794 نفر است. این بدین معنی است که 56/9 درصد دانش‌آموزان و داوطلبان در گروه تجربی برای کنکور شرکت کردند. 8 نفر از دانش‌آموزان در کنکور سراسری سال 98 موفق شدند یک تراز 100 درصدی در درس زیست شناسی کسب کنند. میانگین پاسخگویی به این درس در کنکور سراسری 14/8 درصد است. این آمار نشان می‌دهد که سوالات درس زیست شناسی در سال 98 آسان بوده است.

آمار زیر تراز دانش‌آموزان در کنکور 1398 را برای درس زیست شناسی نشان می‌دهد:

 • تعداد 45829 داوطلب، تراز مابین 40 تا 60 درصد دارند
 • تعداد 27956 داوطلب، تراز مابین 60 تا 80 درصد دارند
 • تعداد 6098 داوطلب، تراز مابین 80 تا 100 درصد دارند

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی باید برای کنکور نظام جدید، زیست شناسی پایه دهم، پایه یازدهم و پایه دوازدهم را مطالعه کنند. سوالات زیست شناسی در کنکور به دو صورت است: سوالات مستقل و سوالات ترکیبی. سوالات مستقل سوالاتی هستند که دقیقا از همان فصل مورد نظر می‌آیند. اما سوالات ترکیبی شامل سوالات مختلف از چندین فصل هستند. بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید به صورت زیر است:

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه دهم: 17 سوال

زیست شناسی پایه دهم در بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید دارای 17 سوال از 50 سوال است. 34 درصد از سوالات کل زیست شناسی مربوط به پایه دهم است. داوطلبان رشته تجربی باید 7 فصل پایه دهم را با دقت مطالعه کنند تا به این 17 سوال پاسخ دهند. بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای پایه دهم به صورت زیر است:

 • فصل زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا: این فصل به طور میانگین در کنکور سراسری سوالی ندارد. سال 1398 نیز این فصل سوالی در کنکور نداشت.
 • فصل گوارش و جذب مواد: این فصل به طور میانگین در کنکور سراسری 3 سوال دارد. فصل گوارش و جذب مواد با سایر فصل‌ها و پایه‌های زیست شناسی 2 سوال ترکیبی نیز دارد.
 • فصل تبادلات گازی: فصل تبادلات گازی 2 سوال در کنکور سراسری دارد. طراحان سوال از این فصل با سایر فصل های زیست شناسی نیز 2 سوال به صورت ترکیبی طراحی می‌کنند.
 • فصل گردش مواد در بدن: این فصل شامل 5 سوال است. فصل گردش مواد در بدن به طور میانگین با سایر فصل‌ها و پایه‌ها 4 سوال ترکیبی دارد.
 • فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: این فصل به طور میانگین دارای 2 سوال است. این فصل با سایر فصل‌ها نیز 2 سوال ترکیبی دارد.
 • فصل از یاخته تا گیاه: این فصل در کنکور سراسری 3 سوال دارد.
 • فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان: این فصل شامل 2 سوال در کنکور سراسری است.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه یازدهم: 17 سوال

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای پایه یازدهم شامل 17 سوال است. دانش‌آموزان با مطالعه پایه یازدهم زیست شناسی به 34 درصد از سوالات زیست شناسی در کنکور پاسخ می‌دهند. 17 سوال این پایه از 9 فصل طراحی شده است. بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید به صورت زیر است:

 • فصل تنظیم عصبی: این فصل در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این فصل با سایر فصل‌ها یک سوال ترکیبی دارد.
 • فصل حواس: فصل حواس در بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید دارای 3 سوال است.
 • فصل دستگاه حرکتی: این فصل نیز دارای 2 سوال در کنکور سراسری است.
 • فصل تنظیم شیمیایی: این فصل سوالی به صورت مستقل در کنکور سراسری ندارد اما با فصل‌های دیگر می‌تواند 2 سوال ترکیبی داشته باشد.
 • فصل ایمنی: این فصل در کنکور سراسری 3 سوال دارد. 2 سوال به صورت مستقل و 1 سوال به صورت ترکیبی است.
 • فصل تقسیم یاخته: این فصل به تنهایی سوالی در کنکور ندارد اما با سایر فصل‌ها 1 سوال ترکیبی دارد.
 • فصل تولید مثل: فصل هفتم زیست شناسی نظام جدید دارای 3 سوال در کنکور سراسری است. 2 سوال این فصل حالت ترکیبی دارند.
 • فصل تولید مثل نهاندانگان: این فصل دارای 2 سوال در کنکور سراسری است. 2 سوال دیگر به صورت ترکیبی با سایر فصل‌ها از این فصل می‌آید.
 • فصل پاسخ گیاهان به محرک‌ها: این فصل دارای 1 سوال در کنکور سراسری است.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه دوازدهم: 16 سوال

زیست شناسی پایه دوازدهم 16 سوال دارد. این بدین معنی است که دانش‌آموزان باید به 32 درصد سوالات زیست با این پایه پاسخ دهند. زیست شناسی پایه دوازدهم 8 فصل دارد و بودجه بندی آن به صورت زیر است:

 • فصل مولکول‌های اطلاعاتی: این فصل در کنکور زیست شناسی دارای 2 سوال است.
 • فصل جریان اطلاعات در یاخته: این فصل به طور میانگین در کنکور سراسری 4 سوال دارد. 2 سوال این فصل مستقل و 2 سوال آن حالت ترکیبی دارند.
 • فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها: فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها دارای 3 سوال است. 1 سوال به صورت مستقل و 2 سوال به صورت ترکیبی است.
 • فصل تغییر در اطلاعات وراثتی: این فصل شامل 1 سوال است و یک سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 • فصل از ماده به انرژی: این فصل شامل 1 سوال است.
 • فصل از انرژی به ماده: این فصل از 2 سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این فصل دارای 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌هاست.
 • فصل فناوری‌های نوین زیستی: این فصل 1 سوال در کنکور سراسری دارد.
 • فصل رفتارهای جانوران: این فصل در کنکور سراسری 2 سوال دارد.

دانش‌آموزان و داوطلبانی که به دنبال کسب تراز مناسب در این درس هستند باید از منابع مناسبی برای این درس استفاده کنند. موسسه ونوس با کمک دکتر مهدی آرام فر مرد شماره یک زیست کشور، بهترین پکیج‌های زیست شناسی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. مهدی آرام فر با روش‌های خاصی مطالب و مفاهیم را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. مهدی آرام فر در آموزش‌های خود از نقشه راه و تصویرسازی استفاده می‌کند تا دانش‌آموز مطلب را بهتر متوجه شود.

 

روش مطالعه بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

پیش‌خوانی یا مطالعه روزنامه‌وار 

 • مطالب زیست شناسی را یک مرتبه پیش‌خوانی کنید
 • این کار موجب می‌شود داوطلب در مسیر مطالعه درست فصل مربوطه قرار بگیرد
 • مطالب مهم را از مطالب فرعی در فصل مربوطه جدا کنید

تمرکز بالا و نت‌برداری از تدریس استاد 

 • با دقت فراوان به تدریس استاد گوش دهید 
 • مباحثی را که استاد آموزش می‌دهد را نت‌بردای کنید

تقسیم‌بندی یک فصل برای مطالعه 

 • داوطلبان می توانند برای مطالعه یک فصل از درس زیست شناسی به صورت پاراگراف به پاراگراف آن را مطالعه کنند.
 • به این صورت که ابتدا یک پاراگراف را به صورت روزنامه‌وار مطالعه کنند و زیر کلمات مهم آن خط بکشند.
 • در دور بعد با دقت بیشتر و عمیق‌تر مطالعه کنند و در آخر پاراگراف را از حفظ بازگو نمایند.
 • در انتهای مطالعه یک فصل از کتاب به صورت پاراگراف به پاراگراف داوطلب باید در برگه‌ای، خلاصه‌ای از تیترها و مطالبی را که خوانده است را بنویسد.
 • این کار موجب می‌شود داوطلب مطلب را بهتر یاد بگیرد.

ترکیبی خواندن زیست 

 • همان طور که گفتیم در سال های اخیر شاهد تست‌های ترکیبی زیادی از فصول مختلف زیست و هم چنین از کتاب‌های جداگانه بوده‌ایم.
 •  برای این‌که داوطلب بتواند از پس تست‌های ترکیبی در کنکور سراسری بربیاید نیازمند ترکیبی خواندن زیست شناسی است.
 • برای همین داوطلب در هنگام مطالعه هر پاراگراف از فصلی که می‌خواند باید با ذهن باز مطالعه کند.

نتیجه‌گیری

دانش‌آموزان و داوطلبانی که به دنبال کسب یک درصد مناسب در کنکور تجربی هستند باید به بودجه بندی و منابع کنکور توجه زیادی داشته باشند. شما می‌توانید برای راهنمایی و مشاوره در مورد قبولی در رشته تجربی با شماره 02166429096 تماس بگیرید.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • من از موسسه تون دی وی دی های یازدهم و دوازدهمو گرفتم دی وی دی هاتون خوبن اما مشاوره اش اصلاااااااااا بدرد نمیخوره من الان از سال تابستونی که دهمم تموم شد دارم کار میکنم باهاتون سه تا مشاورم عوض شد اما اصلا راضی نبود واقعا خوب نبود

  پاسخ
 • مشاوراتون رو یکم لطفا دقت کنید

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست