مشاوره کنکور
  1. ونوس
  2. مشاوره کنکور

باید و نباید های شب کنکور

بدون دیدگاه
کسب موفقیت در هر آزمونی بخصوص کنکور که شبیه یک ماراتون بزرگ است موجب استرس و دلشوره هم برای خانواده هم برای دانش آموز است از این رو توصیه هایی…

بهترین روش مطالعه عربی کنکور

بدون دیدگاه
بهترین روش مطالعه عربی برای کنکور را فقط از موسسه ونوس بخواهید. برای موفقیت در درس عربی باید یکسری نکات را رعایت کرد این بدان معنا است که برای اینکه…
فهرست