کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحصیلی برای داوطلبان محسوب می‌شود. بسیاری از دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی‌های منظم خود را برای کنکور آماده می‌کنند. اما یک دغدغه اساسی در مورد کنکور سراسری وجود دارد. کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟ این سوال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های داوطلبان در چند سال اخیر تبدیل شده است. کنکور 1400 در مقایسه با کنکور سال‌های اخیر، تغییراتی داشته است. بودجه‌بندی و کتاب‌های درسی برای این کنکور نسبت به سال گذشته متفاوت است. ما در این مطلب به طور کامل توضیح می‌دهیم که کنکور 1400 چگونه خواهد بود.

کنکور 1400 چگونه خواهد بود

کنکور 1400 چگونه خواهد بود 

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که کنکور 1400 با آن مواجه است، تغییر منابع نظام قدیم به نظام جدید است. بله، کنکور 1400 کاملا بر اساس منابع نظام جدید خواهد بود. این موضوع برای داوطلبان نظام قدیم کمی دشوار است زیرا آن‌ها در کنکور سال‌های اخیر فقط منابع نظام قدیم را مطالعه می‌کردند. کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟ این کنکور کاملا بر اساس منابع نظام آموزشی جدید یعنی نظام آموزشی 3-3-6 است. با توجه به این موضوع تمامی داوطلبان نظام قدیم برای کنکور 1400 باید منابع پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

سوالات کنکور 1400 

سوالات کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟ سوالات کنکور 1400 مانند سال‌های اخیر است. داوطلبان باید به دو دفترچه شماره 1 و 2 برای درس‌های عمومی و تخصصی پاسخ دهند. تمامی این سوالات بر اساس منابع نظام جدید و پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم هستند. سوالات کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟ جواب این سوال به طور کامل در قسمت زیر توضیح داده شده است:

سوالات درس‌های عمومی در کنکور 1400

ادبیات فارسی

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی: 25 سوال
 • سوالات ادبیات فارسی: سوال 1 – سوال 25
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات: 18 دقیقه

عربی

 • تعداد سوالات عربی: 25 سوال
 • سوالات عربی: سوال 26 – سوال 50
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی: 20 دقیقه

دین و زندگی

 • تعداد سوالات دین و زندگی: 25 سوال
 • سوالات دین و زندگی: سوال 51 – سوال 75
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی: 17 دقیقه

زبان انگلیسی

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی: 25 سوال
 • سوالات زبان انگلیسی: سوال 76 – سوال 100
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی: 20 دقیقه

مباحث مهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

سوالات درس‌های تخصصی در کنکور 1400

زمین شناسی

 • تعداد سوالات زمین شناسی: 25 سوال
 • سوالات زمین شناسی: سوال 101 – سوال 125
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی: 20 دقیقه

ریاضی

 • تعداد سوالات ریاضی: 30 سوال
 • سوالات ریاضی: سوال 126 – سوال 155
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی: 47 دقیقه

زیست شناسی

 • تعداد سوالات زیست شناسی: 50 سوال
 • سوالات زیست شناسی: سوال 156 – سوال 205
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی: 36 دقیقه

فیزیک

 • تعداد سوالات فیزیک: 30 سوال
 • سوالات فیزیک: سوال 206 – سوال 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک: 37 دقیقه

شیمی

 • تعداد سوالات شیمی: 35 سوال
 • سوالات شیمی: سوال 237 – سوال 270
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی: 35 دقیقه

بهترین منابع کنکور ۱۴۰۰ چیست؟

بودجه بندی کنکور 1400 چگونه خواهد بود ؟

بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید

 • بخش واژگان: 3 سوال
 • بخش املا: 3 سوال
 • بخش زبان فارسی: 5 سوال
 • بخش تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • بخش آرایه‌های ادبی: 4 سوال
 • بخش قرابت معنایی: 9 سوال

بودجه بندی عربی کنکور نظام جدید

 • بخش ترجمه: 10 سوال
 • بخش مفهوم لغات: 1 سوال
 • بخش درک مطلب: 4 سوال
 • بخش تحلیل صرفی: 3 سوال
 • بخش حرکت گذاری: 1 سوال
 • بخش جمع مکسر، متضاد و مترادف: 1 سوال
 • بخش قواعد: 5 سوال

بودجه بندی عربی کنکور نظام جدید برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی دین و زندگی کنکور نظام جدید

 • بخش آیات و روایات: 11 سوال
 • بخش متن کتاب درسی: 9 سوال
 • بخش اشعار و حدیث: 5 سوال

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور نظام جدید

 • بخش لغات: 8 سوال
 • بخش گرامر: 4 سوال
 • بخش کلوز تست: 5 سوال
 • بخش درک مطلب: 8 سوال

بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید

 • بخش مجموعه، الگو و دنباله: 1 سوال
 • بخش توان‌های گویا و عبارت‌های جبری: 0 سوال
 • بخش معادله و نامعادله: 3 سوال
 • بخش هندسه: 4 سوال
 • بخش تابع: 2 سوال
 • بخش مثلثات: 4 سوال
 • بخش توابع نمایی و لگاریتم: 2 سوال
 • بخش حد و پیوستگی: 4 سوال
 • بخش مشتق: 4 سوال
 • بخش کاربرد مشتق: 2 سوال
 • بخش شمارش: 1 سوال
 • بخش احتمال: 2 سوال
 • بخش آمار: 1 سوال

بودجه بندی زیست شناسی کنکور نظام جدید

 • پایه دهم:17 سوال
 • پایه یازدهم: 17 سوال
 • پایه دوازدهم: 16 سوال

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید

بودجه بندی فیزیک کنکور نظام جدید

 • بخش فیزیک و اندازه‌گیری: 1 سوال
 • بخش کار، انرژی و توان: 2 سوال
 • بخش ویژگی‌های فیزیک مواد: 2 سوال
 • بخش دما و گرما: 3 سوال
 • بخش الکتریسیته ساکن: 3 سوال
 • بخش جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم: 3 سوال
 • بخش مغناطیس و القای الکترومغناطیس: 3 سوال
 • بخش حرکت بر خط راست: 3 سوال
 • بخش دینامیک: 3 سوال
 • بخش نوسان و امواج: 4 سوال
 • بخش آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای: 3 سوال

بودجه بندی شیمی کنکور نظام جدید

 • شیمی پایه دهم: 8 سوال
 • شیمی پایه یازدهم: 14 سوال
 • شیمی پایه دوازدهم: 13 سوال

بودجه بندی شیمی کنکور نظام جدید همراه با مباحث آسان

منابع کنکور 1400

داوطلبان و دانش‌آموزانی که به دنبال پاسخ کنکور 1400 چگونه خواهد بود هستند، کنکور 1400 کاملا بر اساس منابع نظام جدید است. داوطلبان برای کنکور 1400 باید منابع پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند. اگر با سوال منابع کنکور 1400 چگونه خواهد بود روبه‌رو هستید، بهتر است قسمت زیر را مطالعه کنید:

منابع کنکور عمومی 1400

ادبیات فارسی

 • فارسی پایه دهم
 • فارسی پایه یازدهم
 • فارسی پایه دوازدهم

عربی

 • عربی پایه دهم
 • عربی پایه یازدهم
 • عربی پایه دوازدهم

دین و زندگی

 • دین و زندگی پایه دهم
 • دین و زندگی پایه یازدهم
 • دین و زندگی پایه دوازدهم

زبان انگلیسی

 • زبان انگلیسی پایه دهم
 • زبان انگلیسی پایه یازدهم
 • زبان انگلیسی پایه دوازدهم

زمین شناسی

 • زمین شناسی پایه دهم

ریاضی

 • ریاضی پایه دهم
 • ریاضی پایه یازدهم
 • ریاضی پایه دوازدهم

با رشته‌های تجربی در دانشگاه بیشتر آشنا شوید

زیست شناسی

 • زیست شناسی پایه دهم
 • زیست شناسی پایه یازدهم
 • زیست شناسی پایه دوازدهم

فیزیک

 • فیزیک پایه دهم
 • فیزیک پایه یازدهم
 • فیزیک پایه دوازدهم

شیمی

 • شیمی پایه دهم
 • شیمی پایه یازدهم
 • شیمی پایه دوازدهم

تاثیر معدل در کنکور 1400 چگونه خواهد بود ؟

تاثیر معدل در کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟ این سوال همیشه ذهن داوطلبان را درگیر می‌کند. سازمان سنجش هنوز اطلاعات دقیقی در مورد تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام نکرده است. اما تاثیر معدل در کنکور سال‌های گذشته به صورت زیر بوده است:

 • تاثیر معدل برای داوطلبان نظام جدید برابر با 30 درصد تاثیر مثبت است
 • تاثیر معدل برای داوطلبان با مدرک پیش دانشگاهی از سال 91 به بعد برابر با 5 درصد تاثیر مثبت است
 • تاثیر معدل برای داوطلبان با مدرک دیپلم از سال 84 به بعد برابر با 25 درصد تاثیر مثبت است

برنامه ریزی برای کنکور 1400 تجربی

داوطلبان و دانش‌‌آموزان گروه تجربی باید با یک برنامه‌ریزی دقیق خود را برای کنکور آماده کنند. اگر می‌خواهید عملکرد مناسبی در کنکور تجربی در سال 1400 داشته باشید باید مباحث مهم کنکور را با دقت زیادی مطالعه کنید. برنامه ریزی مناسب برای کنکور نه تنها یک مسیر مناسب به داوطلب نشان می‌دهد بلکه مسیر را تا موفقیت آسان‌تر می‌کند. مباحث مهم کنکور تجربی در سال 1400 می‌توانند مهم‌ترین دلیل برای کسب یک رتبه مناسب باشند. اگر با سوال کنکور 1400 چگونه خواهد بود روبه‌رو هستید دیگر نباید نسبت به این سوال نگرانی داشته باشید. ما در این مطلب تمامی نکات مهم را به شما توضیح دادیم.

حذف کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟

یکی از سوالاتی که همیشه ذهن داوطلبان را درگیر می‌کند، حذف کنکور است. سوالات زیادی در این مورد وجود دارد. اما بدون شک کنکور سراسری در سال 1400 برگزار خواهد شد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شده است که کنکور حذف نشود، پیدا نشدن جایگزین مناسب برای آن است. زمانی‌که یک جایگزین مناسب برای کنکور پیدا شود این آزمون سراسری حذف خواهد شد. شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد حذف کنکور 1400 به کانال تلگرام ونوس مراجعه کنید.

سوالات متداول در مورد اینکه کنکور 1400 چگونه خواهد بود

1) منابع کنکور 1400 چگونه خواهد بود؟

تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید باید منابع پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را برای کنکور سال 1400 مطالعه کنند.

2) داوطلبان نظام قدیم می‌توانند در کنکور 1400 شرکت کنند؟

بله تمامی داوطلبان نظام قدیم می‌توانند با مطالعه منابع نظام جدید در کنکور سال 1400 شرکت کنند.

3) میزان تاثیر معدل در کنکور سال 1400 چگونه خواهد بود؟

سازمان سنجش برای سال 1400 هنوز تاثیر معدل را مشخص نکرده است. اما تاثیر معدل در سال 1400 همانند سال‌های گذشته خواهد بود.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست