کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دانش‌آموزان و داوطلبان است. بسیاری از شرکت‌کنندگان در کنکور برای آمادگی بیشتر، برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام می‌دهند. مطالعه مباحث مهم کنکور، اولین قدم برای موفقیت بیشتر است. دانش‌آموزانی که مباحث مهم کنکور را برای تمامی دروس مطالعه می‌کنند شانس بیشتری برای موفقیت در کنکور دارند. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه دروس عمومی و تخصصی خود را برای کنکور آماده می‌کنند. ما در این مطلب سایت مرکزی موسسه ونوس تمامی مفاهیم مهم و فصل‌های تست خیز کنکور تجربی را به دانش‌آموزان معرفی می‌کنیم.

مباحث مهم کنکور

مباحث مهم ادبیات کنکور

دانش‌آموزان رشته تجربی در دفترچه شماره 1 باید به سوالات دروس عمومی پاسخ دهند. اولین درس در این دفترچه، ادبیات فارسی است. ادبیات فارسی با 25 سوال از شماره 1 تا 25 دفترچه عمومی را تشکیل می‌دهد. این درس مابین دروس عمومی ضریب بالایی دارد و دانش‌آموزان رشته تجربی باید به سوالات ادبیات فارسی با ضریب 4 پاسخ دهند.

دانش‌آموزان و داوطلبان باید به سوالات ادبیات فارسی نظام جدید پاسخ دهند. این بدین معنی است که 25 سوال ادبیات از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود. مدت زمان پاسخگویی به سوالات این درس، 18 دقیقه است. دانش‌آموزان باید به طور میانگین در 42 ثانیه به سوالات این درس پاسخ دهند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز ادبیات کنکور

ادبیات کنکور با ضریب 4 یکی از مهم‌ترین دروس عمومی در کنکور است. دانش‌آموزان باید برای کسب تراز بالا، مباحث مهم کنکور ادبیات را در کنکور سال‌های گذشته مطالعه کنند. سوالات کنکور ادبیات و بودجه‌بندی ادبیات کنکور به صورت زیر است:

 • بخش واژگان: 3 سوال
 • بخش املا: 3 سوال
 • بخش زبان فارسی: 5 سوال
 • بخش تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • بخش آرایه‌های ادبی: 4 سوال
 • بخش قرابت معنایی: 9 سوال

3 مبحث مهم ادبیات کنکور

دانش‌آموزان رشته تجربی برای کسب تراز بالا در درس ادبیات باید این 3 مبحث را با دقت بالایی مطالعه کنند. بخش قرابت معنایی، بخش زبان فارسی و بخش آرایه‌های ادبی به طور کلی 18 سوال از 25 سوال ادبیات را در کنکور سراسری شامل می‌شوند. این بدین معنی است که دانش‌آموز با پاسخگویی به این سوالات به 72 درصد از سوالات ادبیات کنکور پاسخ می‌دهد:

 1. بخش قرابت معنایی: این بخش در کنکور سراسری 9 سوال دارد و 36 درصد از سوالات کنکور را شامل می‌شود.
 2. بخش زبان فارسی: بخش زبان فارسی با 5 سوال در کنکور 20 درصد از سوالات ادبیات را شامل می‌شود.
 3. بخش آرایه‌های ادبی: این بخش از 4 سوال تشکیل شده است و 16 درصد از سوالات کنکور را شامل می‌شود.

بخش قرابت معنایی شامل 9 سوال است

بخش زبان فارسی شامل 5 سوال است

بخش آرایه‌های ادبی شامل 4 سوال است

مباحث مهم عربی کنکور

یکی دیگر از دروس عمومی که دانش‌آموزان رشته تجربی باید به آن پاسخ دهند، درس عربی است. درس عربی نیز از 25 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان و داوطلبان باید از سوال 26 تا سوال 50 به سوالات این درس پاسخ دهند. درس عربی ضریب 2 دارد و دانش‌آموزان با پاسخگویی به سوالات این درس می‌توانند یک تراز با ضریب 2 کسب کنند.

دانش‌آموزان در کنکور تجربی باید به سوالات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برای این درس پاسخ دهند. همان طور که می‌دانید سوالات این درس نیز بر اساس منابع نظام جدید است. دانش‌آموزان در مدت زمان 20 دقیقه باید به سوالات درس عربی پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان باید به طور میانگین در 48 ثانیه به سوالات این درس پاسخ دهند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز عربی کنکور

دانش‌آموزان برای اطلاع از مباحث مهم کنکور عربی در اولین قدم باید با بودجه‌بندی این درس آشنا باشند. سوالات درس عربی در کنکور سراسری شامل بخش‌های ترجمه، قواعد، درک مطلب، تحلیل صرفی و تشکیل است. بودجه‌بندی عربی کنکور برای دانش‌آموزان رشته تجربی در نظام جدید به صورت زیر است:

 • بخش ترجمه: 10 سوال
 • بخش قواعد: 7 سوال
 • بخش درک مطلب: 4 سوال
 • بخش تحلیل صرفی: 3 سوال
 • بخش تشکیل: 1 سوال

3 مبحث مهم عربی کنکور

سوالات درس عربی در حالت کلی 25 عدد است. مباحث مهم کنکور برای درس عربی که دانش‌آموزان با مطالعه آن می‌توانند تراز بالایی کسب کنند شامل 3 مبحث تست خیز است. بخش ترجمه با 10 سوال، بخش قواعد با 7 سوال و بخش درک مطلب با 4 سوال مهم‌ترین نقش را در تراز دانش‌آموزان دارند:

 1. بخش ترجمه: این بخش در نظام جدید از 10 سوال تشکیل شده است. این بدین معنی است که دانش‌آموزان رشته تجربی با پاسخگویی به این سوالات به 40 درصد از سوالات عربی پاسخ می‌دهند.
 2. بخش قواعد: این بخش نیز با 7 سوال از مباحث مهم کنکور عربی است. دانش‌آموزان با این 7 سوال به 28 درصد از سوالات عربی کنکور پاسخ می‌دهند.
 3. بخش درک مطلب: این بخش نیز یکی دیگر از تست خیزترین مباحث عربی کنکور است. این بخش از 4 سوال تشکیل شده است و 16 درصد از سوالات کنکور را شامل می‌شود.

بخش ترجمه شامل 10 سوال است

بخش قواعد شامل 7 سوال است

بخش درک مطلب شامل 4 سوال است

مباحث مهم دین و زندگی کنکور

دین و زندگی یکی دیگر از دروس دفترچه عمومی است. دانش‌آموزان باید به 25 سوال درس دین و زندگی از شماره 51 تا 75 پاسخ دهند. این درس نیز از ضریب بالایی برخوردار است و داوطلبان باید با دقت بیشتری به سوالات این درس پاسخ دهند. این درس ضریب 3 دارد و دانش‌آموزان باید به سوالات این درس توجه زیادی داشته باشند. مدت زمان لازم برای پاسخگویی به سوالات دین و زندگی 17 دقیقه است. دانش‌آموزان باید در 42 ثانیه به سوالات این درس پاسخ دهند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز دین و زندگی کنکور

دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه مباحث مهم کنکور، یک قدم از بقیه داوطلبان جلو هستند. یکی دیگر از دروس عمومی، درس دین و زندگی است. سوالات دین و زندگی از سه مبحث آیات و روایات، متن کتاب درسی و اشعار و حدیث تشکیل شده است. بودجه‌بندی دین و زندگی کنکور نظام جدید به صورت زیر است:

 1. بخش آیات و روایات: 11 سوال
 2. بخش متن کتاب: 9 سوال
 3. بخش اشعار و حدیث: 5 سوال

2 مبحث مهم دین و زندگی کنکور

سوالات دین و زندگی کنکور شامل 25 سوال است. دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور می‌توانند با مطالعه دو مبحث مهم دین و زندگی به 20 سوال کنکور پاسخ دهند. این بدین معنی است که این دو بخش برای دانش‌آموز یک تراز 80 درصدی است:

 • بخش آیات و روایات: این بخش از 11 سوال در کنکور تشکیل شده است. 44 درصد از سوالات دین و زندگی کنکور را این فصل شامل می‌شود.
 • متن کتاب درسی: اگر دانش‌آموزان متن کتاب درسی را با دقت مطالعه کنند به 9 سوال کتاب درسی و 36 درصد سوالات پاسخ می‌دهند.

هادی سرکشیک زاده بهترین مدرس دین و زندگی کشور

مباحث مهم زبان انگیسی کنکور

آخرین درس دفترچه عمومی برای داوطلبان کنکور تجربی درس زبان انگلیسی است. این درس از 25 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان باید از سوال 76 تا سوال 100 به سوالات زبان انگلیسی پاسخ دهند. این درس با ضریب 2 می‌تواند نقش مهمی در رتبه نهایی دانش‌آموزان داشته باشد. مدت پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی 20 دقیقه است. این بدین معنی است که دانش‌آموزان باید به طور میانگین در 48 ثانیه به سوالات این درس پاسخ دهند. دانش‌آموزان رشته تجربی باید به 100 سوال دفترچه عمومی در 75 دقیقه پاسخ دهند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز زبان انگلیسی کنکور

سوالات زبان انگلیسی کنکور از سه بخش واژگان، گرامر، ریدینگ و کلوز تست تشکیل شده است. دانش‌آموزان با مطالعه این مباحث می‌توانند به 25 سوال این درس پاسخ دهند. بودجه‌بندی نظام جدید برای درس زبان انگلیسی به صورت زیر است:

 • بخش واژگان: 8 سوال
 • بخش گرامر: 4 سوال
 • بخش ریدینگ و کلوز تست: 13 سوال

2 مبحث مهم زبان انگلیسی کنکور

2 مبحث مهم و تست خیز زبان انگلیسی که دانش‌آموزان با پاسخگویی به آن می‌توانند به 84 درصد از سوالات زبان انگلیسی پاسخ دهند، بخش ریدینگ و واژگان است:

 • بخش ریدینگ و کلوز تست: این بخش از 13 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان با پاسخگویی به این سوالات می‌توانند به 52 درصد از سوالات زبان انگلیسی پاسخ دهند.
 • بخش واژگان: این بخش از 8 سوال تشکیل شده است و یکی دیگر از مباحث مهم کنکور زبان انگلیسی است. این بخش 32 درصد از سوالات زبان انگلیسی کنکور را شامل می‌شود.

دکتر شهاب اناری: مدرس زبان انگلیسی ونوس

معرفی به عنوان “استاد بزرگ موفقیت” توسط وال استریت ژورنال در سال ۲۰۱۶
معرفی به عنوان “تونی رابینز ایران” توسط پادکست شماره ۱ متخصصان در آیتونز
متخصص برندینگ شخصی دانش آموخته مدرسه برندینگ Reach ایالات متحده
متخصص کوچینگ با سیستم Core Energy Coaching از موسسه آموزش عالی iPEC

مباحث مهم ریاضی کنکور

دانش‌آموزان پس از پاسخ به سوالات دفترچه عمومی به سراغ دفترچه تخصصی می‌روند. اولین درس در دفترچه تخصصی درس زمین شناسی است و دانش‌آموزان باید به 25 سوال این درس در 20 دقیقه پاسخ دهند. سوالات زمین شناسی از سوال 101 الی 125 است. دومین درس در دفترچه تخصصی درس ریاضی است. دانش‌آموزان باید به 30 سوال درس ریاضی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. ضریب درس ریاضی برای رشته تجربی با توجه به زیر گروه‌های مختلف عددی متفاوت است:

 • زیرگروه 1: ضریب 2
 • زیرگروه 2: ضریب 3
 • زیرگروه3: ضریب 3
 • زیرگروه 4: ضریب 4
 • زیرگروه 5: ضریب 3

دانش‌آموزان باید به سوالات ریاضی از سوال 126 تا 155 در مدت زمان 47 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلب برای هر سوال به طور میانگین 96 ثانیه زمان دارد.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز ریاضی کنکور

دانش‌آموزان رشته تجربی باید سوالات ریاضی کنکور را با دقت زیادی مطالعه کنند. اولین قدم برای مطالعه مباحث مهم کنکور، اطلاع از بودجه‌بندی است. بودجه‌بندی ریاضی رشته تجربی به صورت زیر است:

 • بخش الگو و دنباله: ۱ سوال
 • بخش توان‌های گویا و عبارت‌های جبری: ۰ سوال
 • بخش معادله و نامعادله: ۳ سوال
 • بخش هندسه: ۴ سوال
 • بخش تابع: ۲ سوال
 • بخش مثلثات: ۴ سوال
 • بخش توابع نمایی و لگاریتم: ۲ سوال
 • بخش حد و پیوستگی: ۴ سوال
 • بخش مشتق: ۴ سوال
 • بخش کاربرد مشتق: ۲ سوال
 • بخش شمارش، بدون شمردن: ۱ سوال
 • بخش احتمال: ۲ سوال
 • بخش آمار: ۱ سوال

4 مبحث مهم ریاضی کنکور

دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه 4 مبحث تست خیز زیر می‌توانند تراز مناسبی در کنکور برای درس ریاضی کسب کنند:

 • بخش مشتق و کاربرد آن: این بخش از 6 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان با پاسخگویی این بخش به 20 درصد از سوالات ریاضی پاسخ می‌دهند.
 • بخش حد و پیوستگی: این بخش نیز از 4 سوال تشکیل شده است و 13 درصد از سوالات ریاضی کنکور تجربی را تشکیل می‌دهد.
 • بخش مثلثات: این بخش نیز از 4 سوال تشکیل شده است و از مباحث مهم کنکور تجربی محسوب می‌شود.
 • بخش هندسه: این بخش نیز از 4 سوال تشکیل شده است و 13 درصد از سوالات ریاضی کنکور تجربی را شامل می‌شود.

معرفی بهترین منابع کنکور تجربی ۱۴۰۰

مباحث مهم زیست شناسی کنکور

سومین درس در دفترچه تخصصی برای رشته تجربی، درس زیست شناسی است. این درس از 50 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان باید از سوال 156 تا 205 به سوالات این درس پاسخ دهند. این درس یکی از دروس مهم رشته تجربی است و دانش‌آموزان باید با دقت به سوالات آن پاسخ دهند. ضرایب این درس به صورت زیر است:

 • زیرگروه 1: ضریب 4
 • زیرگروه 2: ضریب 4
 • زیرگروه 3: ضریب 2
 • زیرگروه 4: ضریب 2
 • زیرگروه5: ضریب 2

زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم منابع نظام جدید برای این درس هستند. دانش‌آموزان به این 50 سوال باید در مدت زمان 36 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که دانش‌آموزان تنها 42 ثانیه برای پاسخگویی به هر سوال این درس زمان دارند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز زیست شناسی کنکور

زیست شناسی یکی از مهم‌ترین دروس تخصصی رشته تجربی است. اولین قدم مهم برای مطالعه این درس، اطلاع از بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید است. دانش‌آموزان با مطالعه بودجه بندی به طور کامل از سوالات مهم و فصل‌های مهم زیست شناسی آشنا می‌شوند. در حالت کلی 50 سوال زیست شناسی به صورت زیر در نظام جدید طراحی می‌شود:

 • پایه دهم: 17 سوال
 • پایه یازدهم: 17 سوال
 • پایه دوازدهم: 16 سوال

3 مبحث مهم زیست شناسی کنکور

سوالات زیست شناسی معمولا به صورت مستقل و ترکیبی هستند. دانش‌آموزان می‌توانند با مطالعه بودجه بندی با سوالات مهم آشنا شوند اما 3 مبحث زیر، تست خیزترین فصل‌های زیست شناسی در کنکور هستند:

 • فصل گردش مواد در بدن: این بخش یکی از مهم‌ترین فصل‌های زیست شناسی کنکور است. این بخش از 5 سوال تشکیل شده است و با سایر فصل‌ها نیز 4 سوال ترکیبی دارد.
 • فصل گوارش و جذب مواد: این بخش به صورت مستقل در کنکور سراسری 3 سوال دارد. فصل گوارش و جذب موارد با سایر فصل‌ها و پایه‌ها نیز 2 سوال ترکیبی دارد.
 • بخش جریان اطلاعات در یاخته: این بخش نیز از 4 سوال تشکیل شده است و با سایر بخش‌ها 2 سوال ترکیبی دارد.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید به صورت کامل

مباحث مهم فیزیک کنکور

یکی دیگر از دروس تخصصی رشته تجربی درس فیزیک است. دانش‌آموزان باید به 30 سوال این درس از سوال 206 تا 235 پاسخ دهند. درس فیزیک برای رشته تجربی زیرگروه‌های مختلفی دارد:

 • زیرگروه 1: ضریب 2
 • زیرگروه 2:ضریب 2
 • زیرگروه 3: ضریب 2
 • زیرگروه 4: ضریب 3
 • زیرگروه 5: ضریب 2

دانش‌آموزان رشته تجربی باید در مدت زمان 37 دقیقه به سوالات فیزیک پاسخ دهند. سوالات این درس از منابع پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است و دانش‌آموزان باید به طور میانگین در 72 ثانیه به سوالات درس فیزیک پاسخ دهند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز فیزیک کنکور

دانش‌آموزان برای مطالعه فیزیک رشته تجربی باید فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را با دقت بسیار زیادی مطالعه کنند. بودجه‌بندی فیزیک نظام جدید برای دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی به صورت زیر است:

 • فیزیک پایه دهم: 8 سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: 9 سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: 13 سوال

4 مبحث مهم فیزیک کنکور

مباحث مهم کنکور برای درس فیزیک از پایه‌های مختلف است. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه 4 مبحث تست خیز زیر می‌توانند عملکرد مناسبی در کنکور داشته باشند:

 • فصل نوسان و موج: این فصل از 4 سوال تشکیل شده است.
 • فصل فیزیک اتمی و هسته‌ای: این فصل در کنکور سراسری شامل 3 سوال است.
 • فصل مغناطیس و القای الکترومغناطیس: این فصل نیز از 3 سوال تشکیل شده است.
 • فصل دما و گرما: فصل دما و گرما نیز یکی دیگر از فصل‌های تست خیز است که از 3 سوال تشکیل شده است.

مباحث مهم شیمی کنکور

آخرین درس در دفترچه تخصصی رشته تجربی، درس شیمی است. دانش‌آموزان باید از سوال 237 تا 270 به 35 سوال این درس با دقت زیادی پاسخ دهند. درس شیمی برای زیرگروه‌های مختلف ضرایب زیر را دارد:

 • زیرگروه 1: ضریب 3
 • زیرگروه 2: ضریب 4
 • زیرگروه 3: ضریب 2
 • زیرگروه 4: ضریب 2
 • زیرگروه 5: ضریب 2

دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی باید به 35 سوال این درس در 35 دقیقه پاسخ دهند. دانش‌آموزان به طور میانگین برای پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه زمان دارند.

معرفی مهم‌ترین مباحث تست خیز شیمی کنکور

بودجه‌بندی درس شیمی برای نظام جدید به صورت زیر است:

 • فصل کیهان زادگاه الفبای هستی: ۳ سوال
 • فصل ردپای گازها در زندگی: 3 سوال
 • فصل آب، آهنگ زندگی: 2 سوال
 • فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم: 4 سوال
 • فصل در پی غذای سالم: 4 سوال
 • فصل پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر: ۶ سوال
 • فصل مولکول‌ها در خدمت تندرستی: 3 سوال
 • فصل آسایش و رفاه در سایه شیمی: ۴ سوال
 • فصل شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: 4 سوال
 • فصل شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر: 2 سوال

4 مبحث مهم شیمی کنکور

دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی می‌توانند با مطالعه فصل‌های تست خیز زیر تراز بالایی در شیمی کنکور کسب کنند:

 • ­ فصل پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر: این فصل از 6 سوال تشکیل شده است و 17 درصد از سوالات فیزیک کنکور است.
 • فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم: این فصل نیز از 4 سوال تشکیل شده است و 11 درصد از سوالات شیمی را شامل می‌شود.
 • فصل در پی غذای سالم: این فصل نیز از 4 سوال تشکیل شده است.
 • فصل شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: این فصل از 4 سوال تشکیل شده است.

سخن آخر در مورد مباحث مهم کنکور

اساتید موسسه ونوس با استفاده از بهترین روش‌های آموزشی، دانش‌آموزان را برای کنکور تجربی آماده می‌کنند. شما می‌توانید با مطالعه دقیق پکیج‌های ونوس، رتبه بسیار مناسبی در کنکور کسب کنید. برای داشتن اطلاعات بیشتر و دیدن ویدئوهای موسسه ونوس می‌توانید به کانال آپارات ونوس مراجعه کنید و آموزش‌های اساتید را به صورت رایگان مشاهده کنید.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • ام البنین نجاتی
  6 بهمن 1399 5:12 ب.ظ

  این توضیحات در رابطه بامهم ترین درس های تست خیز کنکور خیلی قابل تقدیر است
  اما لطفاً برای فیزیک نیز مانند قسمت های زیست وشیمی فصول یازدهم و هم را نیز مشخص کنید

  پاسخ
 • عالی بود خیلی ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست